مراسم روز سینما در سینما ستاره شهر

1396/06/20

به مناسبت روز سینما
اختتامیه و مراسم اهدای جوایز برگزیدگان"نخستین جشنواره فیلمنامه نویسی گمبرون "
21شهریور ماه 1396، ساعت 18:30 / سینما ستاره شهر
ورود برای عموم آزاد است.